Elvira Surniene Jungtinis Koncertas Melbourne, Mūsų Pastogė #27, 2007

022-010