Aligirdas Šimkus Lidijos Šimkutės Poezijos popietė, Mūsų Pastogė #2, 20 Jan. 2010, p.3

023-046

Aligirdas Šimkus Lidijos Šimkutės Poezijos popietė, Mūsų Pastogė #2, 20 Jan. 2010, p.3

023-047